Kartoitus

Kartoitusvaihe on koko prosessin ensimmäinen vaihe. Kartoitusvaiheen käynnistää yleensä asiakkaan tietojenkäsittelyn ongelmat. Kartoituksessa käydään läpi kaikki asiakkaan työasemat, käytössä olevat ohjelmat ja oheislaitteet. Lisäksi käydään läpi asiakkaanlähiverkko ja verkkolaitteet unohtamatta käytössä olevia palveluita. Kartoituksessa pyritään hakemaan mahdollisimman laaja kuva asiakkaan tietojenkäsittelyn nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

 

Kartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma tietojenkäsittelyn nykyaikaistamiseksi ja mahdollisten ongelmakohtien poistamiseksi.