Suunnittelu

Kartoituksen pohjalta lähdetään muodostamaan suunnitelmaa kartoituksessa esiintulleiden kohtien parantamiseksi. Suunnittelu voi tapahtua ilman kartoitusvaihettakin esimerkiksi silloin kun on kyse uudesta kohteesta.