Toteutus

Toteutukseen voi kuulua lähiverkon muutokset, uudet työsemat, verkkotallennusratkaisut, laajakaista- ja sähköpostipalveluiden muutokset. Toteutuksen edistyessä asiakkaan työasemista, lähiverkosta ja palveluista muodostuu myös tarkka ICT-dokumentaatio.